Over ons

De vereniging heeft als doel de handhaving van de leefgemeenschap van de in Nederland levende nazaten van Latuhalat-Seilale, alsmede hun cultuur en erfgoed, een en ander in de meest ruime zin des woords genomen.

 

Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het verlenen van steun in het sociale leven van deze nazaten en door het organiseren van culturele activiteiten en door het geven van tijdschriften en boeken.EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING UITGESTELD

 

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur van P.A.A.L.S. besloten de ingelaste ALV van 28 maart 2020 uit te stellen naar een nader te bepalen datum. Wij houden u op de hoogte.  Download
Projectvoorstel van de Panitia Rehabilitasi Gedung Geredja Pniel Latuhalat
Hier treft u een projectvoorstel aan van de Panitia Rehabilitasi Gedung Geredja Pniel Latuhalat.
Donaties zijn bedoeld voor renovatie van het dak en plafond van het kerkgebouw.

Looptijd voor het werven van fondsen: januari 2016 - oktober 2017
Looptijd werkelijke realisatie rehabilitatie: november - december 2017

Eventuele giften voor de rehabilitatie van het kerkgebouw kunnen op het P.A.A.L.S. rekeningnummer
NL84 ABNA049.04.84.689 gestort worden met duidelijke vermelding waarvoor het bestemd is.

Klik op "download" om het projectvoorstel in te zien.
Proposal Rehabilitasi Gereja PNIEL Latuh
Adobe Acrobat document 535.7 KB