Over ons

De vereniging heeft als doel de handhaving van de leefgemeenschap van de in Nederland levende nazaten van Latuhalat-Seilale, alsmede hun cultuur en erfgoed, een en ander in de meest ruime zin des woords genomen.

 

Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het verlenen van steun in het sociale leven van deze nazaten en door het organiseren van culturele activiteiten en door het geven van tijdschriften en boeken.Culemborg, 25 juni 2022

 

Geachte leden,

 

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat wij genoodzaakt zijn de extra ALV PAALS die oorspronkelijk voor zaterdag 02 juli aanstaande op de kalender stond, uit te stellen. Reden hiervan is dat het ons - als bestuur en actieve kern - door een ongelukkige samenloop van omstandigheden niet is gelukt om na de vruchtbare ALV van 28 mei jongstleden de voorbereiding van ‘onze’ Brown Paper Sessie (BPS) tijdig af te ronden richting de extra ALV van 02 juli 2022.

 

De presentatie van ons huiswerk geldt als één van de pijlers, waarop het interactieve concept-programma voor de extra ALV steunt. Een product presenteren dat weliswaar is bewerkt, maar nog niet gereed is voor gebruik, leek ons niet zo’n goed idee. Omdat het ook om de toekomst van onze Kumpulan gaat, vinden wij kwaliteit belangrijker dan tijdigheid. Vandaar ons besluit de extra ALV PAALS van 02 juli uit te stellen en te verzetten naar zaterdag 10 september aanstaande. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

 

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak dat voortkomt uit de late aankondiging van het uitstel en hopen op uw begrip.

 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur PAALS,

 

 

Patricia Mahulette

(Secretaris)

 


Veranderingen binnen het bestuur van P.A.A.L.S.

 

Wat gaat er veranderen? Materieel opereert het bestuur, door de verhuizing van Gerard Munster in oktober 2021 naar Frankrijk, per

6 november 2021 in de volgende bezetting:

- Charlie Munster (voorzitter ad interim; voor de periode van twee jaar)

- Dana Munster (vicevoorzitter; zal na twee jaar Charlie Munster opvolgen)

- Patricia Mahulette (secretaris)

- Wim Risakotta (penningmeester; is niet meer herkiesbaar in 2022)

- Junus Latuhihin (aspirant-bestuurslid)

 

 

De mutaties moeten nog officieel worden bekrachtigd door de ALV.


Download
Nieuwsbrief 08-03-2022
Warta Berita PAALS_nr. 6_ final_08.03.20
Adobe Acrobat document 269.1 KB
Download
Nieuwsbrief 13-11-2021
Warta Berita PAALS_nr. 4_ final2_13.11.2
Adobe Acrobat document 317.1 KB
Download
Nieuwsbrief 25-11-2021
Warta Berita PAALS_nr. 5_ final_25.11.20
Adobe Acrobat document 356.3 KB