De sociale structuur van een dorp

Elk dorp bestaat uit een willekeurig aantal soa, variërend van twee tot ongeveer 12. Een soa is een geheel van verscheidene niet-verwante clans, die dikwijls gezamenlijk per boot in het dorp van oorsprong aankwamen.

 

Er is sprake van een loyaliteitshiërarchie, welke als volgt is opgebouwd:

Individu → Gezin → Familie → Clan → Soa → Dorp → Pela → Eiland → Molukken → Indonesië

  

In het dorp Latuhalat bestaan zes Soa (5 + 1). Net als in vele andere dorpen is er een ‘Soa Pendatang’:

Soa van clans, die arriveerden lang na de beginperiode waarin het dorp gesticht werd. Van het dorp Seilale is 1 Soa bekend.

De familie- en de clan structuur

Tot de familie worden gerekend alle bloedverwanten, maar ook de aanverwanten; dit zijn de verwanten, die via huwelijk familie zijn geworden.

 

In feite is iedereen voor Molukkers familie, die behoort tot de clan van de overgrootouders van vaders of moeders kant, zolang de relatie nog in de herinnering voortleeft.

De clans of soa’s Latuhalat Seilale

De volgorde van de clans en de familienamen is in willekeurige volgorde gebeurd. Zo staat het ook in de meeste bronnen vermeld. Niet overal tref je dezelfde indeling binnen een soa aan.

Clan 1   

Soa–naam: ANTONLATU            

Stamhoofd of Kepala Soa: Latuhihin

Boodschapper of Marinjo: Bastiaan

 

Families of Rumah’s van de soa:             

1.   Salhuteru (Leslateru)            

2.   Latuhihin     

3.   Latuputty    

4.   Oppier          

5.   Angkotta     

6.   Singadji        

7.   Bastiaan       

8.   Latuhalat (uitgestorven/lenyap)      

9.   Laturua (uitgestorven/lenyap)         

10. Sauema (uitgestorven/lenyap)

Clan 3

Soa–naam: TOMUHUAT     

Stamhoofd of Kepala Soa: Lekatompessy

Boodschapper of Marinjo: Lekatompessy

 

Families of Rumah’s van de soa:             

1.   Lekatompessy          

2.   Munster      

3.   Tehusalawané          

4.   Salamor       

5.   Manahuseu (uitgestorven/lenyap)

Clan 5   

Soa–naam: TUTUWARONG       

Stamhoofd of Kepala Soa: Narua            

Boodschapper of Marinjo: Tuhumury  

 

Families of Rumah’s van de soa:             

1.   Narua           

2.   Tuhumury   

3.   Soplantila    

4.   Mahulete    

5.   Nampasnea               

6.   Lopumeten uitgestorven/lenyap)

Clan 7

Soa–naam: SEILALE

Stamhoofd of Kepala Soa: Loppies of Kailola

Boodschapper: Onbekend

 

Families of Ruma’s van de soa:

1.   Loppies

2.   Tehupuring

3.   Kailola

4.   Mantulameten

5.   Musila

Clan 2   

Soa–naam: TEHUWANE HUAT

Stamhoofd of Kepala Soa: Latumeten

Boodschapper of Marinjo: Satumalay

 

Families of Rumah’s van de soa:

1.   Latumeten

2.   Maulany

3.   Satumalay

4.   Singkery

5.   Salsuwan (uitgestorven/lenyap)

Clan 4

Soa–naam: PAPALA

Stamhoofd of Kepala Soa: Risakotta

Boodschapper of Marinjo: Tuhusula

 

Families of Rumah’s van de soa:

1.   Risakotta

2.   Tuhusula

3.   Leasa

4.   Matitah (uitgestorven/lenyap)

Clan 6

Soa–naam: PARI of TAMBAHAN (later toegevoegd door migratie, wel als clan opgenomen)

Stamhoofd of Kepala Soa: Lekatompessy

Boodschapper of Marinjo: Onbekend

 

Families of Rumah’s van de soa:

1.   Lekatompessy

2.   Salamor

3.   Nanuru

4.   Hunila

5.   Risakotta

6.   Wattilete

7.   Soselissa

Verdere bijzonderheden Soa

Van de meeste Soa zijn van de Matarumah Tua bekend:

de Teun, de Upu Laki-laki en de Upu Wanita.

Teun is de adatnaam voor de clan.

Upu is aanspreektitel voor clanhoofd, de goden en de voorouders.


Oorspronkelijke familienamen


Tot de oorspronkelijke familienamen in Latuhalat Seilale (Penduduk Aseli) behoren die families, die naar Latuhalat Seilale zijn gekomen, vóórdat de Portugezen en de Nederlanders in 1500 na Christus de Molukken ontdekten.

 

Oorspronkelijke familienamen (= Penduduk Aseli) in Latuhalat zijn: Angkotta, Latuhihin, Latumeten, Latuputty, Leasa, Lekatompessy, Mahulette, Maulany, Narua, Oppier, Risakotta, Salhuteru, Singadji, Singkery, Soplantila, Tehusalawany, Tuhumury en Tuhusula.

De familie Munster heeft zich rond 1650 in Latuhalat gevestigd en behoort dan ook tot de Penduduk Pendatan.

 

Oorspronkelijke familienamen in Seilale (= Penduduk Aseli) zijn: Kailola, Tehupuring, Mantulameten en Musila. De familienaam Loppies stamt uit de Portugese overheersing en valt daarom buiten deze definitie.

Geografische structuur van Latuhalat Seilale

Latuhalat is (kilometers) lang en uitgestrekt.

Negeri Latuhalat bestaat uit 6 dusuns en heeft 7 verschillende kerken:

  1. Waimahu 1 (Kerk Shalom)
  2. Waimahu 2
  3. Tupa, waaronder Muri en Anahoe (Kerken: Nazareth en El Pido)
  4. Ukuhury (Kerken: Pniël, Gedung Baru). Het oude Pniël, Gedung Lama (niet meer als kerk in gebruik)
  5. Omputty (Kerk: Imanuel)
  6. Passa Rata, waaronder Retutu en Kudah Matih. Kerken: Sion (Passa), Irene (Rata)
  7. In Seilale is 1 kerkgebouw, de naam van de kerk: Karanhatin.

Waar wonen de families op Latuhalat Seilale?

Van oudsher is bekend, dat de familienamen Latuhalat Seilale door elkaar lopen, wat familiegrond betreft.

Zo bezit de familie Loppies Santai Beach, een hotelaccommodatie in Latuhalat.

De familie Tehupuring heeft ook familiegrond in Latuhalat, genaamd Nama Latu.

Ook in Seilale vind je van oudsher verschillende familienamen uit Latuhalat met familiegrond, voorbeelden:

de familienamen Salamor, Nanuru, Salhuteru en Mahulete.

 

Immers, de clans bewonen vaak een bepaald gedeelte van het dorp.

In Waimahu vind je de volgende familienamen: Tuhusula, Mahulete, Oppier, Leasa, Angkotta, Salamur, Latuhihin en Risakotta.

In Argia vind je de families: Mahulete, Lekatompessy, Laturua en Risakotta.

In Tupa vind je de volgende familienamen: Lekatompessy, Latuputty, Latumeten en Satumalay.

In Muri vind je de familienamen: Salhuteru, Lekatompessy en Soplantila.

In Anahoe woont de familie Tuhumury.

 

In Ukuhury vind je de volgende familienamen: Singadji, Soplantila, Latuputty, Tehusalawany, Munster.

In Omputty vind je de familienamen: Lekatompessy en Munster.

Andere plekken zijn Waikepu: familie Lekatompessy en Tuna: familie Soplantila.

 

Ook van Seilale zijn verdere onderverdelingen bekend.

Bijvoorbeeld de familienaam Kailola: Kailola Ena (voorheen de Bapa Raja), Kailola Kenari Bongko, Kailoa Waaisawang – Keburan Zink.

 

In Seilale is later de familie Abraham komen wonen, net als de familie Soselisa.

Lelisabeach naast Nama Latu was voorheen van de familie Singadji.

 

Tegenwoordig hebben de families familiegrond verkocht in Latuhalat en Seilale om te kunnen overleven en is er niet meer zo’n strikte scheiding tussen alle familiegrond van vroeger (dati-dusun), die op naam van de clan opgetekend staat.

Bijzonderheden Seilale

Over een verdere onderverdeling van de dusun Seilale staat jammer genoeg nog maar weinig op papier.

Publicaties Latuhalat Seilale

In december 2003 heeft drs. E. Latumeten 2 boeken uitgegeven, die zijn uitgebracht door de vereniging Muhabet Silalatu Jakarta

(kosten nog onbekend).

* Titel 1: Sekelumit Penuturan Tentang Negeri Latuhalat

* Titel 2: Ceritera Tentang Hubungan Pela Antara Negeri Allang dan Negeri Latuhalat

 

In mei 2006 heeft de vereniging PAALS het boek uitgegeven "Latuhalat, Vertel je geheimen".